(semi-)public & non-profit sector

Professionalisering en een aangepaste dienstverlening wordt steeds belangrijker in de (semi-) publieke & non-profit sector. Een beter bestuurlijk beleid, organisatieontwikkeling en talent management zijn dan ook actuele thema’s die organisaties de kans geven om te moderniseren. Een goede combinatie tussen expertise en ervaring is hierbij noodzakelijk. TriFinance staat uw organisatie bij met advies en concrete oplossingen op maat.
   
  • Operationele ondersteuning en interim management: onze Project Consultants ondersteunen organisaties bij de opmaak van budgetten, financiële administratie, de uitvoering van procedures bij overheidsopdrachten ...
  • Strategisch en financieel advies: van de ontwikkeling van een omgevingsanalyse, de opmaak van het meerjarenplan, de omschakeling naar de nieuwe beleids- en beheerscyclus, de opstelling van financiële en managementrapporteringen tot coaching van het managementteam.
  • Kwaliteitsmanagement: we begeleiden de implementatie, nazorg en identificatie van verbeterprogramma’s voor zowel operationele als technische diensten.
  • Rekrutering en selectie: onze kennis van kandidaten op de arbeidsmarkt, gecombineerd met onze inzichten in de behoeften van onze klanten, zorgen ervoor dat we steeds de juiste kandidaat kunnen voorstellen voor een specifieke vacature.

Bert Celis Business Manager Public
+32 3 201 25 60