Naar een performante, meer klantgerichte publieke sector

Vandaag de dag wordt de omgeving waar de publieke sector zich in bevindt steeds complexer, uitdagender en volgen veranderingen elkaar alsmaar sneller op. Burgers verwachten bovendien meer dan ooit een efficiënte en correcte dienstverlening. Talentvolle medewerkers zijn steeds schaarser en ook de budgetmogelijkheden zijn vaak beperkt. Een efficiënte, effectieve en meer klantgerichte aanpak is dan ook meer dan ooit noodzakelijk. Dit alles heeft een impact op de processen en de bedrijfscultuur en vraagt om nieuwe modellen voor dienstverlening en interne organisatie. TriFinance heeft de expertise in huis om deze uitdagingen samen met u aan te gaan.

Wij bieden organisaties binnen de publieke en non-profit sector een unieke mix van enerzijds pragmatische adviesverlening en anderzijds operationele ondersteuning.

Onze dienstverlening


De consultants binnen ons team Public en Non-profit hebben vanuit hun praktijkervaring een diepgaande kennis opgebouwd van de interne werking van uiteenlopende organisaties. Deze combinatie van kennis en praktijkervaring maakt dat onze consultants uw noden begrijpen en, vertrekkend vanuit duidelijke concepten, oplossingen aanreiken die effectief werkbaar zijn. Concreet kan TriFinance Public & Non-profit uw organisatie op de volgende domeinen ondersteunen:

Financieel en strategisch advies:
 • Financiële en operationele audits
 • Algemene advies- en/of analyse-opdrachten
 • Opmaak en evaluatie van (BBC) begrotingen en hun architectuur
 • Managementrapportering
Proces- en project-management:
 • Het in kaart brengen, optimaliseren en uitrollen van de kernprocessen van uw organisatie
 • Algemeen projectmanagement: uittekenen, initiëren, opvolgen en implementeren van zeer diverse (veranderings)projecten.
 • Risico- en organisatiebeheersing
Staffing:
 • Interim-management: wij leveren professionals op managementniveau en dit zowel in het kader van tijdelijke vervangingen als voor het creëren van projectcapacteit.
 • Operationele ondersteuning: tijdelijke, meer uitvoerende ondersteuning op zeer diverse diensten binnen uw organisatie (financiën, aankoop, juridisch, communicatie, etc. )
Human Development:
 • Werving en selectie
 • Organisatieontwikkeling
 • Mentoring en coaching
 • Veranderingsmanagement
 • Opleidingen en trainingen


Deel deze pagina via: