Project Management & PMO

Project Management ondersteunt uw onderneming in de omzetting van ideeën naar realiteit voor specifieke initiatieven. Het aligneert alle belanghebbenden in het project, zorgt voor duidelijke communicatielijnen en structureert de initiatieven op een planmatige manier.

Projectmanagement is een kunst die men niet zomaar uit de boekjes leert. Het TriFinance Project Framework is gebaseerd op onze zeer uitgebreide ervaring in het beheren van projecten in de domeinen van ERP, M&A-trajecten, Business Intelligence, Shared Service Centers, enz. Indien gewenst adviseren wij u de voor u aangepaste werkwijze, zonodig via de organisatie van een Project Management Office (PMO).

We beheersen de verschillende gekende methodologieën zoals Prince 2, PMI, PMBOK, Six Sigma, Lean, Agile, Scrum, Crystal Clear,... Meer nog dan methode is de menselijke interactie van doorslaggevend belang voor het succes van een project. De sponsors van het project bepalen en monitoren de realisatie van vooropgestelde doelstellingen, de terreinspecialisten leggen hun vereisten vast, IT implementeert, procesmanagers bewaken de flow van het toekomstig proces. De projectleider en zijn team zijn de spin in het web en bewaken de voortgang en het budget. Wij hebben de expertise en de mensen die dit spel beheersen en kunnen hier ook de gewenste man of vrouw inzetten.

Onze aanpak is altijd aangepast aan de specifieke noden van onze klanten. Het pragmatisme, ons handelsmerk, combineren we met de best practices in de markt.

Deel deze pagina via:
Neem contact op