Treasury & Working Capital Management

Nooit eerder stonden thesauriers zo onder druk om hun efficiëntie en cash flow te verbeteren en het werkkapitaal te optimaliseren. Voornaamste drijfveren voor bedrijven om dit te bereiken zijn kostenverlaging, waardecreatie en het vergroten van de transparantie.

Wij zien de volgende belangrijke uitdagingen in het domein van thesaurie en werkkapitaal:

  • Verbeteren van visibiliteit en controle (lokale en cross-border cash poolings, cross currency pooling, netting, in-house banking).
  • Meer liquiditeit genereren vanuit werkkapitaal (intern) en uit bank funding (extern): DSO en DPO analyse en verbetering, uitbesteding van de debiteurenadministratie, weer in huis nemen van dezelfde administratie, securitisatie, schuldsanering, bankkostenanalyse.
  • Processtandaardisatie en automatisering implementeren (betaalvarianten, SEPA CT en DD, purchase to pay procesanalyses, order to cash procesanalyses, bankselectie en -rationalisering, cash flow en cash flow forecasting.
  • De next generation-technologie toepassen (systeemintegratie en interfacing, straight through-processen (STP) – connecties met de bank (Isabel, SWIFT), thesaurie, werkstations).
  • Strategie en organisatie (studies naar centralisatie, thesauriebeleid, thesaurie quick scan, risicomanagement en indekken van risico’s, training, coaching, selectie en rekrutering van thesauriemedewerkers).
Door onze praktijkervaring kunnen we het volledige proces en de impact binnen de organisatie zeer goed in kaart brengen. We kijken hierbij niet enkel naar de deelelementen, maar behouden een helicopterzicht. We betrekken de verschillende departementen erbij op een empatische en pragmatische manier om de betrokkenheid te vergroten. Daarnaast kunnen nieuwe technologieën als data mining en proces mining hier ook het verschil maken.
Deel deze pagina via:
Neem contact op