GDPR

TriFinance biedt u een helder en pragmatisch pad naar GDPR-compliance, gebaseerd op een drieledig model. 


Drie dimensies staan hierin centraal:

1. Juridische compliance: alle overeenkomsten moet juridisch GDPR-compliant gemaakt worden, zowel voor klanten, medewerkers als partners. Elk contract moet gereviewd worden en aangepast.
2. Veiligheid: de aanwezige data moeten afdoende worden beveiligd en afgeschermd. Er moet een infrastructuur beschikbaar zijn waarlangs een verantwoordelijke datalekken signaleert aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.
3. Dataflow: Waar komt data vandaan, wat doe je ermee, wie doet er iets mee en waar gaat ze naartoe?

Centraal in het compliance-verhaal staat het dataregister (verwerkingsregister), dat een overzicht bevat van de gevoelige persoonsdata (IPI of Identificeerbare Persoonlijke Informatie) die uw organisatie bezit of verwerkt.

Met het volgende aanbod helpt TriFinance u op weg naar GDPR-compliance
 

Bewustmaking

Bewustmaking is de cruciale eerste stap naar de culturele omslag die GDPR vereist. Iedereen in uw organisatie moet weten wat GDPR is en welke impact de regelgeving heeft op hun job en manier van werken. Uw mensen moeten exact weten wat geoorloofd is onder GDPR. Tijdens deze bewustmakingstraining, die zowel voor medewerkers als management beschikbaar is, lichten we de principes toe die noodzakelijk zijn voor een culturele omslag.
 


GDPR-Quickscan

Elke organisatie is anders. Misschien zit er ergens in uw organisatie wel informatie verborgen die de implementatie van GDPR vereenvoudigt. Inzicht in de manier waarop u data verwerkt is essentieel om de aanpak te bepalen. Tijdens een GDPR-Quickscan nemen we uw belangrijkste businessdomeinen onder de loep. We maken een inschatting van de maatregelen die u moet nemen. Voor de uitwerking van het stappenplan baseren we ons op de beschikbare informatie. De Quickscan kan ook een audit van uw IT-processen en -systemen omvatten, met een specifieke focus op GDPR.

 


GDPR-Implementatie

Zodra de werkgebieden in kaart zijn gebracht, bezorgen we u een helder en pragmatisch implementatieplan, met een focus op de grootste risico’s. Een dataregister, data policies en procedures, contractherzieningen en de veiligheid van uw IT-infrastructuur vormen de ruggengraat van de plan. We kunnen voor u ook een methodiek uitwerken die u toelaat de impact van bestaande en toekomstige IT-architectuur op apps, systemen en processen beter te begrijpen. Met ons advies zal uw organisatie zich op een efficiënte en pragmatische manier in lijn kunnen brengen met de nieuwe regelgeving, wat ook altijd kennisoverdracht naar uw organisatie impliceert.
 


Training

Benieuwd welke impact GDPR heeft op uw domein? Op zoek naar kennis om de GDPR-status van uw organisatie te evalueren? Dankzij onze opleidingen begrijpt u welke impact GDPR heeft op domeinen als HR, Sales, Marketing, Credit Management, enzovoort. Voor elk domein hebben we een eendaagse training ontwikkeld die u op een heldere, pragmatische manier leert op welke punten van uw expertisegebied de GDPR-regelgeving precies ingrijpt.


Deel deze pagina via:
Maddy Lauwers Client Partner CFO Services
+32 (0)3 201 25 60
For all your data projects
GDPR Fast-Track Sessions
GDPR Fast-Track Sessions