Expertisegebieden

TriFinance heeft expertise in verschillende domeinen binnen finance en de aanleunende departementen.

We kunnen hier helpen met tijdelijke ondersteuning, interim management, vaste aanwervingen, adviesverlening, projectimplementatie of met een combinatie van diensten.

De stijl van het huis is altijd pragmatisch. Het gaat ons om meer dan alleen maar advies in de vorm van intelligente rapporten. Wij willen reële toegevoegde waarde op hetterrein brengen en vertrekken ook steeds vanuit onze praktijkervaringen en best practices. Uiteraard hebben we altijd de - theoretische - concepten in het achterhoofd, maar TriFinance-medewerkers zijn pas tevreden als de oplossing functioneert in de praktijk en in de organisatie is verankerd. Vandaar ook onze slogan: From Insight to Realization.

Neem contact op