Research: 'Belgische werknemers vinden organisaties met horizontale structuur uitermate efficiënt'

Hoogste efficiëntiescore voor kmo's

Hoe efficiënt vinden Belgische werknemers hun organisatie? We vroegen het aan 1000 Belgische werknemers van grote en kleine organisaties, zowel in de privésector als bij de overheid. Een paar verrassende vaststellingen:
  • Organisaties waar medewerkers over veel autonomie beschikken, samenwerking wordt aangemoedigd en duidelijke afspraken, policies en regels bestaan, scoren hoogst op efficiëntie
  • Twee op de drie ambtenaren vinden de meeste managementbeslissingen contraproductief
  • Bijna de helft van het overheidspersoneel krijgt werk moeilijk gedaan door ‘nutteloze organisationele activiteiten’ zoals rapporteren en vergaderen
  • Bijna driekwart van werknemers die hun organisatie inefficiënt vinden, kijkt uit naar ander werk

Artikel door Dirk van Bastelaere. Graphics door Leenke De Donder.

57 percent of public servants say organizational structure prvents them to carry work out properly

57 procent van de ambtenaren zegt dat organisatiestructuur een goede uitvoering van het werk verhindert

Iets meer dan de helft (53 procent) van de Belgische werknemers geeft zijn organisatie minstens een 7 op 10 voor efficiëntie. Significant meer werknemers uit de privé (57 procent) dan ambtenaren (46 procent) geven hun organisatie die efficiëntiescore. In organisaties met een horizontale structuur, waar werknemers over veel autonomie beschikken, stijgt dat aantal naar 81 procent. Kmo’s (<100 werknemers) krijgen van hun werknemers de beste beoordeling: 56 procent van de kmo-medewerkers geeft zijn bedrijf minstens een 7 en 33 procent zelfs een 8 op 10 voor efficiëntie.

Dat blijkt uit een onderzoek van CFO Services TriFinance, uitgevoerd door iVox bij een groep van 1000 werknemers, representatief voor de Belgische beroepsbevolking op leeftijd, gender, opleiding en regio. De survey onderzocht onder meer hoe efficiënt Belgische werknemers hun organisatie vinden en peilde naar de samenhang tussen organisatiestructuur, efficiëntie van de arbeidsorganisatie en tevredenheid.

Zes op de tien ambtenaren vindt dat te veel geld wordt verspild aan zaken die geen meerwaarde creëren


De overheid worstelt duidelijk meer met efficiëntieproblemen dan privébedrijven. Significant minder ambtenaren (46 procent) geven hun organisatie een hoge efficiëntiescore dan werknemers uit de privésector (57 procent). Een meerderheid van het overheidspersoneel (57 procent) geeft zelfs aan dat de organisatiestructuur een goede uitvoering van het werk verhindert. Ze vinden hun organisatie gewoon te ingewikkeld, omdat ze te veel verschillende lagen, rollen en processen heeft. 64 procent zegt letterlijk dat hun organisatie te bureaucratisch is. 79 procent van de ambtenaren zegt ook dat zijn organisatie frequent de impact ondervindt van nieuwe regelgeving.

Regelgeving, politieke bemoeienissen, syndicalisatiegraad en verwachtingen van burgers op het vlak van dienstverlening hebben een grote impact op het efficiëntieniveau van overheidsorganisaties,’ zegt Jean-Marie Bequevort, expert in audit en bedrijfsorganisatie bij TriFinance. ‘Belangrijk in dit geval is dat het overheidspersoneel zelf zijn organisatie inefficiënt vindt. Dat zijn de mensen die het werk doen. Zij ervaren de inefficiënties aan den lijve. Overheidsinstellingen die hun efficiëntieniveau willen optrekken, doen er goed aan om rekening te houden met de verbetervoorstellen van hun ambtenaren. Uit ervaring weten we namelijk dat bottom-up verandering, waar medewerkers actief betrokken worden bij transformatietrajecten, het meest effectief zijn.’

44 procent van het overheidspersoneel krijgt zijn werk moeilijk gedaan omdat ze te veel tijd moeten besteden aan ‘nutteloze organisationele activiteiten’, zoals rapporteren aan managers en vergaderen. Werknemers uit privébedrijven (33 procent van de werknemers) scoren daar significant lager. De social profit situeert zich ergens tussenin (36,7 procent). Nagenoeg twee derde van de ambtenaren (64 procent) vindt de meeste beslissingen van het management trouwens contraproductief.

Volgens de geënquêteerde ambtenaren wordt ook geld in overheidsdepartementen niet altijd efficiënt besteed. Bijna zes op de tien (59 procent) ambtenaren vindt dat in hun organisatie te veel geld wordt verspild aan zaken die geen meerwaarde creëren.

Hoogste efficiëntiescore voor kmo’s


Wie zijn organisatie als ‘inefficiënt’ beoordeelt, klaagt in de regel ook over werktijden, stress en slechte communicatie met leidinggevenden. Ook loonpakket en jobinhoud worden maar matig gewaardeerd. Meer dan de helft van deze groep (55 procent) vindt zijn werk een zware opgave. Driekwart (73 procent) kijkt uit naar ander werk.

De hoogste efficiëntiescore is over het algemeen weggelegd voor kmo’s met minder dan 100 werknemers: één op de drie werknemers geeft zijn kmo minstens een 8 op 10. Qua efficiëntie zijn kmo’s in zowat alles het spiegelbeeld van overheidsorganisaties: een grote meerderheid van de kmo-medewerkers zegt geen tijd te verspillen aan overbodige rapportage of meetings. Anders dan bij de overheid of in grotere organisaties maken managementbeslissingen het dagelijkse werk gemakkelijker. Bovendien vinden 6 op de 10 kmo’ers (60 procent) hun organisatie niet bureaucratisch of te complex gestructureerd. 72 procent heeft een sterk gevoel van autonomie in (zijn/haar) job omwille van de flexibele structuur van de organisatie.

Horizontale structuur: meer tevreden medewerkers


Kmo’s komen daarmee dicht in de buurt van wat voor Belgische werknemers de meest efficiënte organisatievorm lijkt te zijn: een horizontale structuur waar de medewerker over veel autonomie beschikt om zijn werk te doen. Over het algemeen scoren die organisaties het hoogst op efficiëntie, waar de organisatiestructuur samenwerking aanmoedigt, duidelijke afspraken, policies en regels bestaan en de stijl van leidinggeven zowel sturend als ondersteunend is.Figuur 1: Medewerkerstevredenheid hangt samen met manier waarop het bedrijf is georganiseerd

Organisatiestructuur correleert met medewerkerstevredenheid

Opmerkelijke conclusie is ook dat deze horizontaal gestructureerde organisaties niet alleen als efficiënter worden ervaren, maar ook meer tevreden werknemers opleveren. Zo quoteert 55 procent van de Belgen die in een horizontale structuur werken zijn tevredenheid tussen de 8 en de 10. Van wie in een traditioneel hiërarchisch, verticaal gestructureerd bedrijf werkt, is dat slechts 37 procent.

Tevredenheid van medewerkers wordt in de regel vastgemaakt aan factoren als jobinhoud, jobzekerheid, promotiekansen, loonpakket en collega’s. Uit het TriFinance-onderzoek blijkt nu dus ook een duidelijke samenhang tussen medewerkerstevredenheid en organisatiestructuur, de manier waarop een onderneming is georganiseerd om zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Succesvolle organisaties hebben in de regel een hoger doel,’ zegt Alexander Van Caeneghem, Business Unit Leader CFO Services bij TriFinance. ‘Het organisatiemodel kan helpen om dat doel te bereiken. Er zijn weinig pasklare en universeel toepasbare waarheden, maar als in dat model ruimte is voor autonomie en ondernemerschap van medewerkers, zal het bijna automatisch leiden tot hoger dan normale tevredenheid. Bij TriFinance zetten we de groei van onze medewerkers centraal. Daarom is ons organisatiemodel een kennisdelend netwerk met “gedistribueerde verantwoordelijkheid”. Medewerkers kunnen zelf in hoge mate invulling geven aan hun job en hun loopbaan. Daarbij worden ze, waar nodig, door ons ondersteund.


Meer informatie
Dirk van Bastelaere, Communicatiemanager CFO Services TriFinance, 0498 946 952, dirk.vanbastelaere@trifinance.be

Over het onderzoek
In opdracht van CFO Services TriFinance organiseerde iVox een online bevraging bij 1000 werknemers (arbeiders, bedienden, middenmanagement), representatief voor de Belgische arbeidspopulatie op leeftijd, gender, opleiding en regio. De bevraging liep van 26 april tot 11 mei 2018. De foutenmarge bedraagt 3,02%.

Over TriFinance
TriFinance is een innovatieve dienstverlener met een focus op Finance & Advisory in België, Nederland en Duitsland. Naast transition en support, interim management en projectimplementatie via projectsourcing (Programmawet van 27 december 2012) biedt het bedrijf diensten op het vlak van werving en selectie. TriFinance beschikt daarvoor over een vaste pool van meer dan 500 sterk gespecialiseerde en flexibel inzetbare project consultants.

Belangrijke groeipool van TriFinance is de managementconsultingactiviteit, waarbij multidisciplinaire teams pragmatisch advies verlenen aan financiële instellingen en bedrijven uit de private en de publieke sector. TriFinance zorgt daarbij ook voor implementatie en realisatie.

TriFinance heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Gent, Brussel, Hasselt, Louvain-la-Neuve, Hamburg, München en Düsseldorf. Als netwerkorganisatie met een sterke focus op human development, kennisdeling, innovatie en organisatieontwikkeling behoort het tot het Nederlandse Parklane Insight, een Europees groeibedrijf met 750 medewerkers. De missie is ‘Furthering People for Better Performance in Do-How’.Deel deze pagina via:
Jean-Marie Bequevort Expert Practice Leader - CFO Services
+32 (0)2 712 08 90