ERP in de cloud: doen of niet?

Ben Vanpoucke (Belgian Pork Group) over voor- en nadelen van ERP in de cloud

ERP in de cloud: doen of niet doen? Ben Vanpoucke, IT-directeur bij Belgian Pork Group, maakt enkele zorgvuldige afwegingen.

Waarom zou je voor een ERP-systeem in de cloud kiezen?
Ben Vanpoucke (IT-directeur Belgian Pork Group): ‘De drempel ligt laag, want je moet niet investeren in hardware en licenties. Technisch onderhoud moet je niet zelf doen. Dat zijn de logische voordelen van Software as a Service. En ERP in de cloud is een typisch SaaS-model. Voor startups is dat een interessante optie: je kan kiezen voor een minimum werkbaar systeem, en daarna in fases extra functionaliteiten implementeren. In de cloud kies je voor standaard functionaliteiten.’

Wat zijn dan de voordelen van standaard oplossingen?
Vanpoucke: ‘Er zijn er veel. Updates aangeboden door de leveranciers, kunnen automatisch geïnstalleerd worden, zonder dat je het merkt. De kans dat er problemen opduiken na de updates, is klein net omdat alle systemen gestandaardiseerd zijn. Het gebruik van standaarden biedt ook het voordeel dat interfacing naar andere pakketten volledig uitgewerkt kan zijn. Denk aan koppelingen naar document management software of Business Intelligence. Een mooi voorbeeld is Microsoft Dynamics in the cloud, waar je onmiddellijk aan de slag kan met Power BI als eindgebruiker.’

Hoe zit het met schaalbaarheid?
Vanpoucke: ‘Dat wordt vaak als een groot voordeel van ERP in de cloud genoemd, ook al weegt het hier wat minder door. Want de kans is niet zo groot dat het aantal gebruikers op korte termijn verdubbelt, of dat de hoeveelheid data exponentieel groeit. Bovendien heb je met ERP in de cloud een extra troef als je bezig bent met overnames of fusies. In de cloud kan je processen van overgenomen bedrijven op een efficiënte manier uniformiseren en harmoniseren. En zo bevorder je natuurlijk de internationale samenwerking.’

Zijn er nadelen aan cloud-ERP?
Vanpoucke: ‘Elke zichzelf respecterende firma streeft naar recurring revenues. SaaS is dan perfect: pay as you use. ERP in de cloud heeft als voordeel dat er geen technische investering moet gebeuren. Op termijn betaal je deze lage instapkost terug. De operationele kosten zullen hoger liggen volgens mij.
ERP in de cloud is niet uitermate geschikt voor maatwerk. Ik streef net zoals concullega’s in andere sectoren naar standaarden. Maatwerk is soms niet uit te sluiten, maar dat hangt af van de strategie en visie van de onderneming. Hoe ver wil je gaan in het vervullen van de wensen van de klant? Wil je business model extreem hoge service? Wens je een proces nu net anders aan te pakken om voorsprong te nemen op de concurrenten? Dan ligt maatwerk voor de hand. Daarom opteren we bij BPG voor standaarden met daar bovenop heel wat maatwerk.’

Stel: ik wil naar de cloud migreren. Begin ik dan best ‘from scratch’ of kan ik het bestaande on-premise model best migreren?
Vanpoucke: ‘Goh, moeilijk te zeggen. Wie naar de cloud wil migreren, gaat best niet over één nacht ijs. De meeste grote ERP-spelers hebben een matuur cloudproduct ontwikkeld. Als je van diezelfde speler een on-premise pakket hebt, kan je dat vrij makkelijk naar de cloud migreren. Dat is dan een puur technische migratie. In alle andere gevallen kan je niet zomaar migreren. Heel wat vragen moeten eerst worden beantwoord. Eén voorbeeld: moeten we bedrijfsinterne processen veranderen om maatwerk te vermijden? Stel je dan de vraag of je als onderneming wel de juiste mensen in huis hebt om op dit soort van vragen goede antwoorden te geven. Misschien is het nodig om een externe partij onder de arm te nemen en je hierbij te laten begeleiden. Zorg er dan wel voor dat het een absoluut onafhankelijke partij is.’

Quid hybride modellen?
Vanpoucke: ‘Van zodra productiemachines communiceeren met systemen, moet je je afvragen wat er gebeurt als die systemen onbeschikbaar zijn. Afhankelijk van je antwoord op die vraag kan je ervoor opteren om productiegebonden systemen on-premise te houden en dus voor een hybride vorm te kiezen. Bij BPG hebben we precies deze keuze gemaakt.’
Zal de opkomst van IoT, AI en blockchain een impact hebben op de evolutie van ERP in de cloud?
Vanpoucke: ‘AI en Internet of Things hebben allebei te maken met big data. En daar is de cloud een perfect biotoop door zijn flexibele schaalbaarheid. En wat blockchain betreft, lijkt het mij logisch dat die technologie in de toekomst een standaard optie wordt in ERP.’

En tot slot: wat met de veiligheid?
Vanpoucke: ‘Cloud-ERP is volwassen geworden. Toch kan ik er best inkomen dat bepaalde sectoren de cloud willen mijden omwille van veiligheid op technisch maar ook op juridisch vlak. Willen we bijvoorbeeld financiële data in een ERP kwijt gehost op Amerikaanse servers? Het lijkt me logisch dat de financiële sector daarom ERP in de cloud zou afhouden, of toch zeer kritisch bekijken.’


Deel deze pagina via: