Persbericht: Digitale kloof in Belgische bedrijven blijft zorgwekkend

● 70% van de jongeren vindt dat technologie hun werk eenvoudiger maakt, maar 4 op de 10 ouderen kunnen constante introductie van nieuwe technologieën niet bijbenen
● 90% van de werknemers die meer dan 4000 euro bruto verdienen, werkt de hele dag digitaal
● Slechts 2 op 10 werknemers zonder diploma secundair onderwijs vrezen dat hun job gerobotiseerd kan worden – en dat is mogelijk een probleem


Antwerpen, 9 november 2018. De digitale kloof tussen werknemers van Belgische bedrijven blijft groot. Ze neemt twee vormen aan: die tussen jong en oud, en tussen hoger- en lagergeschoolden. Zo kijken 55-plussers en jongeren onder de 35 fundamenteel anders naar technologie op het werk. Terwijl jongeren vinden dat ze hun werk beter kunnen doen door alle nieuwe technologieën, zegt een op de vier ouderen dat ze door de toename van technologische toepassingen niet altijd goed begrijpen wat ze feitelijk aan het doen zijn. Ook opmerkelijk is dat arbeiders en laaggeschoolden zich allerminst zorgen maken over automatisatie of robotisering: slechts 2 op de 10 werknemers zonder middelbaar diploma vrezen dat hun job vatbaar is voor robotisering.

Dat blijkt uit een bevraging van TriFinance, uitgevoerd door iVox bij een groep van 1000 werknemers, representatief voor de Belgische beroepsbevolking op leeftijd, gender, opleiding en regio.

Digitaal is het nieuwe normaal, maar niet voor iedereen

De helft van de Belgische werknemers spendeert zowat de hele dag voor een computerscherm. In specifieke dienstensectoren zoals IT, media, banking, financiële dienstverlening en consulting, maar ook bij de overheid zijn dat bijna 9 op de 10 werknemers.

Zes op de tien arbeiders zeggen dan weer dat ze tijdens een typische werkdag zelden of nooit computerwerk verrichten. Vaak gaat het dan om werknemers uit sectoren als de voedingsindustrie, metaal, textiel, distributie en transport. Ook 70 % van de werknemers uit de non-profit spendeert weinig of geen tijd voor de computer.

Er is een duidelijke samenhang tussen digitale arbeid en opleiding, functie en salaris. Een hele dag computerwerk is normaal voor 60 procent van de universitairen en bedienden met een hogeschooldiploma, net als voor 67% van het middenmanagement. Van wie meer dan 4000 euro bruto verdient, werkt zo goed als 9 op de 10 werknemers de hele dag digitaal.

Digitale kloof tussen jong en oud

De digitale kloof tussen jong en oud blijkt niet zozeer uit het aantal jongeren of ouderen dat met computers werkt. Van de jongeren onder de 35 brengt zes op de tien zijn hele werkdag aan de computer door, maar ook bij de 55-plussers is dat nog vier op de tien.

Computerwerk is het nieuwe normaal,’ zegt Jean-Marie Bequevort, expert in interne audit en bedrijfsorganisatie bij TriFinance. ‘Een logisch gevolg van de digitalisering van de economie die zich in uitgesproken mate in de dienstensector, maar ook bij de overheid manifesteert. We leven in een kenniseconomie en het is van het allergrootste belang dat we de digitale kloof tussen jong en oud en tussen hoger- en lageropgeleiden wegwerken. De komende jaren moeten we de shift maken van mapping people to jobs naar mapping skills to work.’

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 1 op de 4 oudere werknemers door alle nieuwe technologieën het gevoel heeft minder goed te begrijpen wat hij of zij feitelijk aan het doen is. Evenveel 55-plussers voelen zich een ‘hersenloze machine’ door de routineuze taken die ze op de computer moeten uitvoeren. Tegenover jongere werknemers vinden 55-plussers dubbel zo vaak (18-34: 13%, 55-64: 26%) dat ze alleen nog maar met machines werken in plaats van met mensen. Ze ervaren ook een grotere machteloosheid tegenover technologie op de werkvloer en vier op de tien 55-plussers zeggen dat ze de constante introductie van nieuwe technologie niet kunnen volgen.

Het technologiebeeld van jongeren onder de 35 jaar is totaal anders. Daar zegt de helft (48%) dat nieuwe technologie hen juist meer inzicht geeft in hun werk. Bijna een op de twee (46%) vindt ook dat ze dankzij de technologie hun werk beter kunnen doen. Jongere werknemers geven ook vaker aan dat ze de technologie die ze gebruiken tijdens de werkuren effectief beter willen begrijpen. Opmerkelijk is dat 4 op de 10 jongeren door de toename van technologische oplossingen zegt meer tijd heeft voor omgang met collega’s en andere mensen.

De kloof wordt vooral duidelijk bij de mindset en het technologiebeeld van de diverse leeftijdsgroepen,’ zegt Toon Borré, data-expert bij TriFinance. ‘Oudere medewerkers hebben het duidelijk moeilijk om de technologische ontwikkelingen bij te benen. Anderzijds slagen bedrijven er niet altijd in de digitale transformatie door te trekken naar hun bedrijfscultuur. Bedrijven waar een digitale en een datacultuur heerst, zullen er alles aan doen om hun mensen, van welke leeftijd dan ook, te doen begrijpen dat digitale technologie en data essentieel zijn voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Dat betekent ook opleiding waar nodig.’

Arbeiders vrezen automatisering niet

Opmerkelijke vaststelling is ook dat arbeiders en laaggeschoolden zich allerminst zorgen lijken te maken over automatisering en robotisering: slechts 2 op de 10 werknemers zonder middelbaar diploma vrezen dat hun job in aanmerking komt voor robotisering. 4 op de 10 blue-collar workers zijn van mening dat robitisering überhaupt geen bedreiging vormt voor hun baan.

Hoewel digitale technologie een grotere rol opeist onder hooggeschoolde werknemers, wordt vaak aangenomen dat de automatiseringsgolf het hardst zal toeslaan in sectoren met meer laag- en middengeschoolden,’ zegt Alexander Van Caeneghem, business unit leader CFO Services bij TriFinance. ‘Hoe gaan we deze mensen klaarstomen voor de automatiserings- en robotiseringsgolf? Nu zien we nog dat blue-collar workers weinig tijd spenderen met ICT-toepassingen, maar is dit nog realistisch binnen vijf jaar, in een tijdperk waarin technologische ontwikkeling quasi exponentieel verloopt? De terugval van ons land op de Europese index Digitale Economie en Maatschappij 2018 is volgens de SERV niet het gevolg van achteruitgang in België, maar van een grotere vooruitgang in andere landen in onze referentiegroep. Een inhaalbeweging is dus nodig.
-

Meer informatie

Dirk van Bastelaere, Communicatiemanager CFO Services TriFinance, 0498 946 952, dirk.vanbastelaere@trifinance.be

Over het onderzoek

In opdracht van CFO Services TriFinance organiseerde iVox een online bevraging bij 1000 werknemers (arbeiders, bedienden, middenmanagement), representatief voor de Belgische arbeidspopulatie op leeftijd, gender, opleiding en regio. De bevraging liep van 26 april tot 11 mei 2018. De foutenmarge bedraagt 3,02%.

Over TriFinance

TriFinance is een innovatieve dienstverlener met een focus op Finance & Advisory in België, Nederland en Duitsland. Naast transition en support, interim management en projectimplementatie via projectsourcing (Programmawet van 27 december 2012) biedt het bedrijf diensten op het vlak van werving en selectie. TriFinance beschikt daarvoor over een vaste pool sterk gespecialiseerde en flexibel inzetbare project consultants.

Belangrijke groeipool van TriFinance is de managementconsultingactiviteit, waarbij multidisciplinaire teams pragmatisch advies verlenen aan financiële instellingen en bedrijven uit de private en de publieke sector. TriFinance zorgt daarbij ook voor implementatie en realisatie.

TriFinance heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Gent, Brussel, Hasselt, Louvain-la-Neuve, Hamburg, München en Düsseldorf. Als netwerkorganisatie met een sterke focus op human development, kennisdeling, innovatie en organisatieontwikkeling behoort het tot het Nederlandse Parklane Insight, een Europees groeibedrijf met 750 medewerkers. De missie is ‘Furthering People for Better Performance in Do-How’.


Deel deze pagina via:
Alexander Van Caeneghem Blue Chip Boutique Leader
CFO Services
+32 2 712 08 68