Delen om te kunnen vermenigvuldigen

Een briljant idee, drive en visie zijn onvoldoende om iets te realiseren en de geschiedenisboeken in te gaan. Daar komen ook bij kijken: samenwerken, gezamenlijk de koek groter maken, snel groeien, globaal denken, de eigen kracht kennen en weten waarin anderen kunnen bijdragen.

In onze tijd vinden we het heel normaal data, informatie, afbeeldingen, gegevens etc. met elkaar te delen. Het achterliggende idee is dat we door samenwerking veel meer en veel sneller iets bereiken dan als we alles voor onszelf zouden houden. Die manier van werken, maakt het bedrijven mogelijk binnen de kortste tijd een bereik op wereldschaal te creëren. Mooie voorbeelden zijn Linux software en leveranciers van smartphones die anderen de mogelijkheid geven op hun platform apps te ontwikkelen.

Concurrentiedenken

In de jaren ’80/’90 van de vorige eeuw introduceerde de Amerikaan Michael Porter het concurrentiedenken. Hij deed dat aanvankelijk op bedrijfs- en bedrijfstakniveau. Later volgde het clusterniveau, waarbij de cluster nog steeds gekoppeld was aan een stad, regio of land. In zo’n cluster leveren diverse partijen - zoals bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstituten etc. - hun bijdrage. Ze zijn geen concurrenten van elkaar en door samen te werken versterken ze elkaar afzonderlijk en de cluster als geheel.

Het concurrentiedenken van Potter gaat in onze tijd verder omdat er sprake is van een platform dat niet gekoppeld is aan een stad, regio of land. Alle geïnteresseerden kunnen er hun bijdrage in leveren. Geografie speelt geen rol. Dat creëert waarde voor alle partijen en geeft op zijn beurt verdere groei. We vinden dat heel logisch, maar dat was zo’n 20 jaar geleden helemaal niet het geval. Destijds werd sterk vanuit de eigen sterkte gedacht. Het was het heel belangrijk je data, informatie, gegevens, afbeeldingen etc. goed voor jezelf te bewaren en te zorgen dat anderen er niet zomaar gebruik van konden maken. Die zienswijze kwam mede doordat de mens zich moeilijk exponentiële groei kan voorstellen die voort kan komen uit het delen van kennis. Als mens denken we onbewust veelal lineair: elk jaar enkele procenten er bij.

Roem en geld

De in oktober 2018 overleden Nederlanders Willem Okkerse en Jan Poot zijn voorbeelden van mensen die, wellicht omdat ze niet konden delen, de roem niet krijgen die ze verdienen.

Okkerse ontwikkelde de OK Score, die een indicatie geeft van de financiële kracht van een bedrijf door 25 velden uit 5 gepubliceerde jaarrekeningen in te vullen. De OK Score wijst ook mogelijke fraude aan. Briljant, denk je dan: het is iets dat beleggers en bestuurders echt nodig hebben om een bedrijf financieel door te lichten en daarna bij te sturen. De OK Score als methode is bekend, maar helaas te weinig gebruikt omdat Okkerse weigerde het algoritme van zijn model te publiceren. Om dezelfde reden heeft hij ook zijn proefschrift niet afgerond. Hoe anders was het verlopen als hij dat wel had gedaan? Het klopt dat vele adviseurs dan op goedkope wijze zijn kennis hadden kunnen gebruiken, maar hij was dan op grootse wijze de geschiedenisboeken ingegaan. En hij had nog steeds goed kunnen verdienen aan zijn werk: een veel grotere markt die snel groeit zou zijn kleiner aandeel meer dan hebben goedgemaakt.

Jan Poot had de visie om van Schiphol de nummer 1 luchthaven te maken. Hij dacht aan meer dan een klassieke luchthaven: een airport city met hotels, congresfaciliteiten, een winkelcentrum, kantoren, appartementen en een golfbaan. Om dat tot stand te brengen, richtte hij ‘Chipshol’ op en begon hij vanaf de jaren ’80 grond op te kopen. Je kan vandaag op Schiphol zien wat Poot in gedachten had. Andere partners maakten het waar op een andere locatie. De vele rechtszaken die Poot voerde tegen Schiphol en partijen zoals de provincie Noord-Holland, maken duidelijk dat hij niet kon samenwerken en delen.

Beide mannen waren visionair maar hadden meer kunnen realiseren door te delen en samen te werken. De tijd zal aangeven wat er overblijft van hun gedachtegoed.Deel deze pagina via:
Coen Reynders
CFO ParkLane Insight / TriFinance