De fluïde organisatie

Een ideale mix van zelfsturing en hiërarchie

Wij zijn goed bezig bij TriFinance. Ik hoor u denken: eigen lof stinkt. Klopt, maar valse bescheidenheid is dubbele hoogmoed. Hier raken we alleen uit met externe gezaghebbende stemmen. Indien je ons niet gelooft, toont de inbreng van die experts aan dat wij, ervaringsdeskundigen, het ongetwijfeld bij het rechte eind hebben en goed weten waar we mee bezig zijn.

Het recente managementboek De fluïde organisatie - een ideale mix van hiërarchie en zelfsturing is een opportuniteit om ons gelijk kracht bij te zetten en uit te dragen. De praktijk die al langer bij TriFinance bestaat en waarmee we de bakens verzetten, spoort opvallend met de inhoud van het boek. Het is geschreven door de Nederlander Arne de Vet (Universiteit Tilburg) en de Belg Filip Lowette. Beiden adviseren toplui van organisaties. Hun geesteskind zag vorig jaar het daglicht en de derde druk rolde al van de persen van uitgever Lannoo Campus.

Bij TriFinance, een internationaal consultingbedrijf en onderdeel van ParkLane Insight, zijn we er al lang van overtuigd dat strak hiërarchisch gestructureerde ondernemingen en bedrijven die hun kosten verminderen door schaalvergroting, hun beste tijd achter de rug hebben. Wij gingen van bij ons ontstaan, in 2002, voluit voor de opbouw van een vlakke netwerkorganisatie waar kennisdeling de regel is. Dat de digitale revolutie de economische omgeving steeds sneller en grondiger wijzigt, maakt die keuze des te actueler en noodzakelijk. Als vernieuwers, sinds het eerste uur, van de arbeidsorganisatie en als praktijkdeskundigen weten wij er het fijne van. In hun boek schrijven Arne de Vet en Filip Lowette het als volgt: “Juist omdat de structuur fluïde is, kan hij gemakkelijk worden aangepast naargelang van onverwachte gebeurtenissen en ontwikkelingen.”

Economies of Motivation®

TriFinance vindt Economies of Scale achterhaald en kiest voor Economies of Motivation®. Wij bestaan om mensen die met ons werken te doen groeien: Furthering People for Better Performance in Do-How. In de eerste plaats de consultants aan wie we projecten bieden en de medewerkers van onze uitgebreide BaseCamp, die werk maken van dat aanbod. Wie zijn/haar carrière in eigen handen neemt, is bij ons meer dan welkom. We noemen hem/haar een Me inc.® professional (me incorporated).

Gemotiveerde werknemers zijn gelukkiger en leveren betere resultaten. Dat resulteert in een win-win-winsituatie voor de betrokkene, de klant en de onderneming. Bij TriFinance ervaren we elke dag dat het loont te werken zoals wij dat doen. Die wetenschap vinden we terug in De fluïde organisatie wanneer de auteurs schrijven: “Persoonlijke groei van ieders potentieel is van groot belang, het bepaalt in grote mate het succes van de organisatie.” De experts benadrukken dat persoonlijke en teamontwikkeling het potentieel van een organisatie doet ontluiken en groeien.

No-objection-decision-making

De organisatievorm die TriFinance uitbouwde, draait op een mix van zelfsturing en hiërarchie. Het theoretische kader dat de auteurs-experts uit de doeken doen, gaat uit van eenzelfde noodzakelijkheid. Hun boek reikt bouwstenen, voorbeelden en taken aan die te maken hebben met verbindende communicatie, efficiënter vergaderen en anders beslissen.

Zelfsturing en hiërarchie combineren, is geen eenvoudige taak en kan spanningen veroorzaken tijdens het beslissingsproces. Het boek gebruikt de term ‘no-objection-decision-making’. De auteurs stellen dat iedereen kan beslissen op voorwaarde dat input en advies zijn verzameld en dat er geen geldende bezwaren (meer) zijn. Een bezwaar is geldig wanneer door de invoering van de voorgestelde beslissing het bedrijf als geheel slechter af zou zijn. Overigens, het is volgens Arne de Vet en Filip Lowette aangeraden een hiërarchische structuur te behouden om duidelijk te maken wie de finale knopen doorhakt, mocht dat nodig zijn.

Bij TriFinance zien we Leadership als motor van teamwerk. Leidinggeven kan directief, coachend, ondersteunend of delegerend zijn. Dat verschilt naargelang de omstandigheden en het team. Hoe dan ook moeten zelfsturing, samenwerking en leidinggeven in balans zijn. Dat evenwicht doet in een vlakke netwerkomgeving zoals die van TriFinance de nood groeien aan pragmatische afspraken en regels voor teamwerk, want niemand is gebaat bij een slecht draaiende organisatie waar chaos heerst. We gaan naar een werkomgeving waar de ‘autoriteit’ over individuen is verdeeld op basis van rol en expertise. Naargelang de omstandigheden kunnen die autoriteit en individuen veranderen.

Dynamische rollen vervangen de jobomschrijving

De auteurs volgen TriFinance wanneer ze het hebben over het vervangen van de traditionele tools zoals het organogram en de jobomschrijving door een fluïde set van teams en meerdere rollen per persoon. TriFinance bouwde systemen uit om die fundamentele accentverschuiving concreet vorm te geven. BaseCampers leggen hun rollen vast in samenspraak met hun leidinggevende. Daarbij wordt gekeken naar de wensen van de Me inc.®’er zelf en naar de noden van de organisatie. Consultants op het terrein kunnen in het platform ‘Living Me inc.®’ al langer hun wensen voor hun verdere carrière meegeven. De jongste tool: het ‘Behaviour, Skills en Knowledge’ framework, geeft hen voortaan de mogelijkheid hun bestaande professionele toestand en evolutie te highlighten. De volgende stap wordt de integratie van die groei-instrumenten.

Pieter Smit, lid van ParkLane Insights Leadership Team


Arne de Vet & Filip Lowette, De fluïde organisatie - een ideale mix van hiërarchie en zelfsturing, 168 blz., € 24,99, Lannoo Campus

Deel deze pagina via:
Pieter Smit Member of the Leadership Team
+31 20 580 0330