Dag van de Kredietmanager: Hoe smoort u fraude in de kiem?


Donderdag 6 juni 2019 vindt de jaarlijkse editie van De Dag van de Kredietmanager plaats georganiseerd door het Instituut voor Kredietmanagement. Thema dit jaar is ‘Order2Cash’.

De dag wordt geopend door Ludo Theunissen, voorzitter van het IvKM. Hij licht het Order2Cash-proces toe en besteedt aandacht aan nieuwe technieken en concepten. Daarnaast legt Ludo Theunissen uit hoe credit management kan bijdragen tot de rendabiliteit en diverse andere doelstellingen van de organisatie.

Andere topics:

  • Treasury management
  • Invordering van openstaande facturen
  • Fraude

Fraude, een gevaar voor elke onderneming

Jo Uyttersprot, Expert Manager Credit Management bij Trifinance, zal 6 juni spreken over fraude. ‘Fraude is een gevaar voor elke onderneming,' zegt hij. 'Kredietmanagers, die voortdurend samenwerken met mensen zowel binnen als buiten de organisatie, worden er steeds vaker mee geconfronteerd.'

Jo Uyttersprot: 'Om een goed beeld te krijgen van fraude, moet je interne en externe fraude onderscheiden. Het idee leeft immers dat enkel grote bedrijven en multinationals zich zorgen dienen te maken en dat het in België al bij al wel wel meevalt. Niets is minder waar. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden uit het Belgische bedrijfsleven, zal ik illustreren hoe ook kmo’s steeds vaker ten prooi vallen aan personen met malafide bedoelingen.'

In zijn bijdrage belicht Jo verschillende vormen van fraude, waarbij voor elke vorm aandacht wordt besteed aan de stappen die een bedrijf kan nemen om fraude vroegtijdig op te sporen – of nog beter – te voorkomen.

Ceo-fraude

'Digitale fraude is duidelijk aan een opmars bezig,' zegt Jo Uyttersprot. 'Het pubiek weet intussen erg goed wat cyberfraude is. Maar er duiken steeds ingenieuzere methoden op, die dan nieuwe fraudevarianten in het leven roepen, zoals ceo-fraude, waarbij hackers door informatie op bedrijfswebsites of online beschikbare organigrammen achterhalen hoe de betaalprocessen van een bepaald bedrijf verlopen. Met behulp van een vals e-mailadres slagen ze er in zich perfect geloofwaardig te kunnen voordoen als de ceo of topmanager van een bedrijf.

Spookfacturen en faillissementsfraude

Vormen van fraude die al een poos meegaan zijn factuurfraude en spookfacturen. Ook voor deze vormen van fraude zal Jo Uyttersprot de deelnemers aan de Dag van de Kredietmanager een aantal eenvoudige tips gegeven die helpen om deze te voorkomen.
Dat geldt ook voor faillissementsfraude, eveneens een oude bekende. Een opmerkelijke nieuwe variant op dit vlak is de fraude via het Belgisch Staatsblad. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat in ons land wijzigingen en dergelijke nog steeds worden geregeld via de ouderwetse papiermolen. Een vals papieren uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur volstaat om een bindende publicatie te maken en op die manier grote sommen geld buit te maken.

Kortom, oplichters beschikken vandaag over een groot gamma aan mogelijkheden om op een vindingrijke manier te frauderen. Dat is evenwel geen reden om u als ondernemer te laten ontmoedigen. Heel veel pogingen tot fraude kan men vrij eenvoudig in de kiem smoren. Het komt er vaak op aan om zo weinig mogelijk aan het toeval over te laten en de nodige veiligheden en controles in te bouwen.Deel deze pagina via:
Dieter Verbeek Business Manager Credit Management CFO Services
+32 489856822De Dag van de Kredietmanager vindt plaats op donderdag 6 juni 2019
Registratie vanaf 9 uur. Het programma start om 9.30 u.

Locatie:Communicatieloft, Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent

Deelname:
IvKM-leden : 125 € (+ BTW)
Niet-leden : 325 € (+ BTW)
Inschrijven : Zend een e-mail naar info@ivkm.be