Matthijs, Emily en Els maken de Vlaamse uitgaven voor rioleringen transparant

Welke kosten maken de Vlaamse gemeenten voor hun rioleringen? De Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) wil een antwoord op die vraag en klopte daarvoor aan bij de Blue Chip Boutique ‘Public’. TriFinance en de VMM is een verhaal dat jaren teruggaat. Meerdere hoofdstukken zijn al geschreven waarin consultants kansen krijgen en grijpen om zich te ontwikkelen.


Het verhaal begint in 2015. De VMM wil een beter zicht krijgen op de investeringen in rioleringen door steden en gemeenten. De manier waarop de lokale overheden die uitgavenpost in hun boeken schrijven, is immers heel divers. De Vlaamse milieumaatschappij roept de hulp in van de private sector en TriFinance haalt het van zijn concurrenten. De Blue Chip Boutique Public klaart de klus, met als resultaat: een uniforme registratie en rapportering van de investeringen in rioleringen. De veranderingen worden in 2020 van kracht, bij de aanvang van de volgende Beleids- en Beheerscyclus.

“Het project heeft betrekking op ongeveer honderd gemeenten.”

Aan dat hoofdstuk schrijven we sinds januari nieuwe paragrafen, want nu wenst de VMM beter te weten hoe het zit met de andere dan de investeringsuitgaven die lokale overheden doen voor rioleringen. De Vlaamse milieumaatschappij is niet vergeten hoe goed TriFinance het in 2015 deed en sluisde de vraag naar ons door. “Het lopende project heeft betrekking op ongeveer honderd gemeenten, een op de drie, die hun rioleringsbeleid niet hebben uitbesteed aan een intercommunale”, verduidelijkt project consultant Matthijs Boussery. Hij studeerde bestuurskunde en publiek management aan de UGent.

Matthijs werkt sinds drie jaar bij TriFinance, eerst bij Public en sinds een half jaar bij MI&S. Hij is heel geïnteresseerd in beide en zijn groeipad - van operationele ondersteuning naar mee advisory projecten - maakt hem heel geschikt om de vraag van de VMM te helpen beantwoorden. “Bij Public willen we uitdrukkelijk dat over de grenzen van de BCBs wordt gekeken en samengewerkt”, benadrukt expert manager Els Hellraeth, die een master Toegepaste Economische Wetenschap behaalde aan de UAntwerpen.

“We gingen ter plaatse voor interviews met de financiële beheerders en boekhouders.”

Matthijs legt uit dat, om zicht te krijgen op de bestaande situatie, een steekproef met twaalf gemeenten is uitgevoerd. “Ze zijn gekozen op basis van contacten die we al hadden en we gingen telkens ter plaatse voor interviews met de financiële beheerders en boekhouders.” Els haakt in en vertelt dat uit die steekproef een enquête is gepuurd waarvan een kladversie aan vijf gemeenten werd voorgelegd. “De finale versie van de vragenlijst is dan naar alle betrokken gemeenten gestuurd en de helft ervan antwoordde binnen de anderhalve week. Een zoveelste bewijs dat de kwestie hoog op hun agenda staat.”

Het antwoord van de gemeenten was duidelijk: schaf de huidige rapportering af. Matthijs en Els verduidelijken: “Daarop formuleerden we richtlijnen hoe rechtstreekse kosten te berekenen en adviseerden we de onrechtstreekse uitgaven vast te leggen als een percentage van die rechtstreekse kosten. Uit onze analyse was gebleken dat het percentage voor het overgrote aantal van de respondenten gelijkaardig is.” Els voegt eraan toe dat de gemeenten die eruit springen, zo’n vijftien, nogmaals zullen worden gecontacteerd. “We gaan de uitersten, die 0 procent of meer dan 2 procent noteren, alle opnieuw bevragen.”

Emily evolueert van operationeel naar procesmatig werk

Veel van het ondersteunende werk komt uit de koker van Emily De Ryck. Ook zij studeerde bestuurskunde en publiek management aan de UGent en ze werkt sinds 2 jaar voor TriFinance. “Tot vóór het project met de VMM deed ik vooral operationeel werk. Tijdens een alignment gesprek liet ik Els weten dat ik graag projectmatig aan de slag zou zijn. Wat ik bij de VMM doe, is alvast een heel goed begin”, benadrukt Emily. Els voegt eraan toe: “Het mooie bij dat alles is de ‘trapsgewijze’ professionele groei die op informele en natuurlijke wijze is ontstaan. Matthijs helpt Emily in haar ontwikkeling en op die manier vervolmaakt hij ook zichzelf.” Waarop Matthijs en Emily benadrukken dat Els, die de eindverantwoordelijke is voor het project en van wie ze de financiële expertise loven, hen met raad en daad bijstaat.

Consultants helpen groeien in hun carrière is de reden waarom TriFinance bestaat. Wat leren Emily en Matthijs in hun lopende project? Matthijs antwoordt dat hij steeds sterker wordt in analytisch denken en dat hij steeds minder stress ervaart tijdens presentaties. Emily benadrukt dat het heel aangenaam is te kunnen leren van collega’s. Ze is tevreden dat ze vooruitgang boekt in het notuleren en het structureren van verslagen. Powerpointpresentaties en de toepassingen van office krijgt ze eveneens steeds beter onder de knie.

Publicatiedatum: 21 mei 2019
“Het project heeft betrekking op ongeveer honderd gemeenten.”
Ontdek onze Reference Cases