Cultuurcentrum Westrand digitaliseert zijn processen

Het digitaliseren en stroomlijnen van de verkoop van tickets, de verhuur van zalen, inschrijvingen en organiseren van evenementen. Dat was de opdracht die TriFinance van het Vlaams-Brabantse Dilbeek kreeg, samen met het op een lijn krijgen van de wensen van alle stakeholders. De spelers rond de tafel waren politici en werknemers van verzelfstandigde agentschappen.

Nadat de behoeftes in kaart waren gebracht en de prioriteitenlijst gevalideerd, schreef consultant Johanna Vladila het bestek en begeleidde ze de overheidsopdracht. Ze zette de technische kenmerken op papier waaraan de software moest voldoen. “Er bestonden computerprogramma’s voor elk van de vier processen. Wij daagden de markt uit een geïntegreerd geheel uit te werken, dat bovendien bruggen kon slaan met de andere gegevensbanken van de stakeholders”, verduidelijkt Johanna.

Overheidsopdrachten schrijven heeft voor haar geen geheimen meer. Ze doet het al drie jaar. Het nieuwe voor haar in Dilbeek was dat ze ook de technische vereisten voor haar rekening nam. “Ik deed het voor de eerste keer en vond het digitale aspect bijzonder interessant”, benadrukt ze. Ze zette bovendien ook stappen vooruit in het helpen uitkristalliseren van prioriteiten en het creëren van het nodige draagvlak.


Publicatiedatum: 24 oktober 2019
De expertise van TriFinance hielp bij het bepalen van behoeftes, prioriteiten, het schrijven van het bestek en het begeleiden van de overheids- opdracht. Fred Gillebert, Directeur Cultuurcentrum Westrand
Ontdek onze Reference Cases